Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR BJÖRKENÄS GOLFKLUBB.

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel: Spel och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER.

Lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på vår hemsida under  om banan/lokala regler.
Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Tillfälliga lokala regler anslås på anslagstavlan och/eller anges i samband med tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags
plikt i slagspel).

1: Out of Bounds (Regel 18.2 och 18.3).
Out of bounds definieras av vita pinnar.

 

2: Pliktområden (Regel 17)
Avskogat område till vänster på hål 6 är rött pliktområde och begränsas i norr av out-gränsen. Området inkluderar diket mot hål 7.

 

3: Onormala banförhållanden(Regel 16) och integrerade föremål. Mark under arbete.

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.

3. Område definierat av blå pinne med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Mullvadshögar på banan är orsakade av grävande djur och innebär att lättnad utan plikt enligt regel 16, får tas vid störande inverkan.

 

Oflyttbara tillverkade föremål.
1. Vid spel av hål 11 kvarstående stålstolpar till förutvarande skyddsnät.

2. Vägen mellan hål 8 och hål 9.

3. 150 meters markering, gul-svarta pinnar.

 

5: Begränsning i att använda speciell utrustning.
1. Förbjuden användning av motoriserad förflyttning.
1:1. Under tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av
motoriserat transportmedel, med undantag för när det godkänts av eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid detta tillfälle åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelse sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 

6: Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet.
1. Sätt att avbryta och återuppta spelet.
1:1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda
fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden
också stängda.

 

 

7: Scorekortsansvar.
1. Regel 3.3b (2)
Om spelare vid tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelare, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

 

 

Tävlingsvillkor.

Tävlingsvillkor gällande deltagande. Tävlingsformat som inte anges nedan, samt eventuella övriga tävlingsvillkor, anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild
tävling.

 

8: Anmälan, avanmälan, återbud.

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan gör i Min Golf eller för tävlingar på Björkenäs GK enligt anvisning i inbjudan till tävlingen.

Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken Kapitel 8.3.6.

 

9: Handicapklasser.
Startfältet delas in i tre handicapklasser med lika många deltagare (beräknat på exakt handicap från plushandicap till HCP 54) om inget annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Vid färre än 10 deltagare kan tävlingsledningen avlysa tävlingen.

 

10: Tee.
Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inget annat anges i tävlingsvillkoren för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

 

11: Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a).
I slagspelstävling med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. I slagspels-tävlingar utan handicap görs särskiljning för seger i första hand genom särspel hål för hål och
i andra hand enligt den matematiska metoden.

 

12: Scorekortsinlämning (Regel 3.3b).
Om inget annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen skall scorekorten lämnas till tävlingsledningen i eller i anslutning till klubbhuset. Scorekortet är inlämnat när utsedd
mottagare har accepterat scorekortet från spelare.

 

13: Prisutdelning.
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

14: Resultat – tävlingen officiellt avslutad.
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Beslutade av Björkenäs GK:s styrelse
2023-03-16.

error: Content is protected !!